София 1619, ул. “Омая” 10А, ап. 1

Тел.: 0897 895 149 (Йоана Тодорова)

E-mail: office@ttp-bg.eu  i.todorova.is@gmail.com

Подкрепете ни

1. Направете дарение по нашата банкова сметка:

 BG60 RZBB 9155 1012 7090 62

титуляр на сметката: Синдром на Мошковиц Сдружение

Банка: Обединена Българска Банка

2. Рекламирайте в нашата интернет страница:

Поставете вашето лого на нашия сайт.

3. Поставете наше лого във вашата интернет страница:

Помогнете ни да популяризираме информацията на нашата интернет страница

Стани член

Изтеглете бланката за члество и я изпратете попълнена на адрес: office@ttp-bg.eu

Изтегли