Какво е ТТП

ТТП или Синдром на Мошковиц:

  • Тромботична: тромбоцитите спонтанно се групират и образуват малки тромбчета (кръвни съсиреци) в кръвоносните съдове
  • Тромбоцитопенична: останабите в кръвообращението свободни тромбоцити са малко на брой
  • Пурпура: поява на червени или синкави петна върху кожата, дължащи се на ниския брой тромбоцити в кръвообращението, което предизвиква кървене от повърхностните кръвоносни съдове (кръвта трудно се съсирва)

Тромботична тромбоцитопенична пурпура (TTP) е рядък и остър синдром, описан за първи път през 1924 г. от американския лекар Ели Мошковиц (Eli Moschcowitz).

Повече информация можете да намерите на следните уеб-сайтове:

https://www.answeringttp.org/

https://www.understandingttp.com/

https://www.ttpnetwork.org.uk/