Подкрепете ни

Ето как можете да ни подкрепите

  1. Направете дарение по нашата банкова сметка:

 BG60 RZBB 9155 1012 7090 62

титуляр на сметката: Синдром на Мошковиц Сдружение

Банка: Обединена Българска Банка

Данъчни облекчения

Българско Сдружение Синдром на Мошковиц е регистрирано в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (ЦРЮЛНЦ), което позволява данъчни облекчения при подаване на годишна данъчна декларация.

  • Физически лица:

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5%.

  • Юридически лица:

Юридическите лица могат да намалят до 10%  от положителния си счетоводен финансов резултат.

Ако искате да научите как да се възползвате от тези облекчения, свържете се с нас!

2. Рекламирайте в нашата интернет страница:

Поставете вашето лого на нашия сайт.

3. Поставете наше лого във вашата интернет страница:

Помогнете ни да популяризираме информацията на нашата интернет страница

Повече информация можете да намерите на следните уеб-сайтове:

https://www.answeringttp.org/

https://www.understandingttp.com/

https://www.ttpnetwork.org.uk/